MENI

Комисија за припрему избора Савјета министара БиХ

 

Надлежности

Комисија за припрему избора Савјета министара БиХ разматра информације које су, у складу са Законом о Савјету министара БиХ, дужни да доставе кандидати именовани за дужности предсједавајућег и чланова Савјета министара БиХ те, по потреби, поставља питања именованим кандидатима у вези са достављеним информацијама и у погледу њихове подобности за обављање дужности на које се предлажу.

На основу достављених информација и, када је потребно, након обављених разговора с кандидатима, Комисија одлучује о томе да ли да препоручи Дому потврђивање избора кандидата. Препорука Комисије за припрему избора Савјета министара БиХ, у којој се наводи број гласова ''против'' и образложење уз такве гласове, није обавезујућа за Дом.

Број чланова Комисије за припрему избора Савјета министара БиХ није сталан и утврђује се за сваки сазив Дома посебно на конститутивној сједници, у зависности од изборних резултата.

Комисију за припрему избора Савјета министара БиХ сачињавају по један представник сваке политичке партије, коалиције, листе независних кандидата, као и сви независни кандидати који су носиоци посланичких мандата у Дому.