MENI

Комисија за финансије и буџет Представничког дома

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋA: Карамехић-Абазовић, Миа
ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕ: Баручија, Аида
ДРУГА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕ: Пекић, Мира
ЧЛАНОВИ: Дедић, Шемсудин
Дервишевић, Рејхана
Кожул, Предраг
Мандра, Нермин
Миљановић, Љубица
Вујичић, Мирослав
КОНТАКТ

 

Надлежности

Комисија за финансије и буџет разматра питања која се односе на: Централну банку БиХ; банкарство, изузев политике банкарства; спољни дуг, финансирање институција БиХ; функционисање финансијских институција на нивоу Босне и Херцеговине; прописе из области финансија и буџета; фискалну и кредитну политику; извршење и надзор над извршењем буџета БиХ; разматрање одлука о задуживању, репрограмирању дугова и другим новчаним обавезама Босне и Херцеговине; извјештаје Канцеларије за ревизију институција БиХ; праћење реализације препорука из ревизорског извјештаја Парламентарне скупштине БиХ и, у сарадњи са Заједничком комисијом за административне послове, предузима неопходне мјере за отклањање недостатака утврђених у ревизорском извјештају; њене надлежности утврђене Законом о ревизији институција БиХ; међупарламентарну сарадњу са сличним комисијама парламената других земаља. 

Комисија разматра и друга питања из области финансија и буџета.

Сједнице