MENI

Komisija o pitanjima financija i proračuna Zastupničkog doma

 

Nadležnosti

Komisija o pitanjima financija i proračuna Zastupničkog doma razmatra pitanja koja se odnose na: 

 • na Centralnu banku;
 • na vanjski dug;
 • na odnose s međunarodnim financijskim institucijama;
 • na politiku i program rekonstrukcije i razvoja BiH;
 • na definiranje mjera gospodarske politike;
 • na financiranje institucija BiH;
 • na fiskalnu i kreditnu politiku BiH;
 • na politiku bankarstva;
 • na funkcioniranje financijskih institucija na razini BiH;
 • na propise u području financija i proračuna;
 • na usvajanje, izvršenje i nadzor izvršenja proračuna BiH;
 • na usvajanje odluka o zaduživanju, reprogramiranju dugova i drugim novčanim obvezama BiH;
 • na statistiku, mjere i standarde.


Komisija razmatra i druga pitanja iz područja rekonstrukcije, razvoja, gospodarstva, financija i proračuna.