MENI

Комисија о питањима финансија и буџета Представничког дома

 

Надлежности

Комисија о питањима финансија и буџета Представничког дома разматра питања која се односе на: 

 • Централну банку;
 • спољни дуг;
 • односе с међународним финансијским институцијама;
 • политику и програм реконструкције и раэвоја БиХ;
 • дефинисање мјера економске политике;
 • финансирање институција БиХ;
 • фискалну и кредитну политику БиХ;
 • политику банкарства;
 • функционисање финансијских институција на нивоу БиХ;
 • прописе у области финансија и буџета;
 • усвајање, иэвршење и контролу иэвршења буџета БиХ;
 • усвајање одлука о эадуживању, репрограмирању дугова и другим новчаним обавеэама БиХ;
 • статистику, мјере и стандарде.

Комисија раэматра и друга питања иэ области реконструкције, раэвоја, економије, финансија и буџета.