MENI

Комисија за финансије и буџет Дома народа

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋA: Мајкић, Душанка
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕ: Ибрахимпашић, Адем
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕ: Рајић, Божо
ЧЛАНОВИ: Филиповић, Илија
Љубичић, Драго
Ранчић, Хазим
КОНТАКТ

 

Надлежности


Комисија за финансије и буџет разматра питања која се односе на: Централну банку; банкарство, осим политике банкарства; спољни дуг; финансирање институција БиХ; функционисање финансијских институција на нивоу Босне и Херцеговине; прописе у области финансија и буџета; фискалну и кредитну политику;  на извршење и надзор над извршењем буџета БиХ; разматрање одлука о задуживању, репрограмирању дугова и другим новчаним обавезама БиХ, извјештаје Канцеларије за ревизију институција БиХ, праћење реализације препорука из ревизорског извјештаја Парламентарне скупштине БиХ и, у сарадњи са Заједничком комисијом за административне послове, предузимање неопходних мјера за отклањање недостатака утврђених у ревизорском извјештају; надлежности Комисије утврђене Законом о ревизији институција БиХ; међупарламентарну сарадњу са сличним комисијама парламената других земаља.

Комисија разматра и друга питања из области финансија и буџета, у складу са Пословником.

Сједнице