MENI

Majkić, Dušanka

Majkić, Dušanka
Dom Dom naroda
Stranka SNSD
Klub Klub srpskog naroda
Izborna jedinica / Entitet RS
OSTALI LIČNI PODACI DELEGATKINJE

Rođena 24.7.1952., u Tesliću. Diplomirala na Fakultetu poslovne ekonomije - Smjer preduzetnički menadžment u Banjoj Luci, 2006. godine (VSS, dipl. menadžer poslovne ekonomije).

Dušanka Majkić je od 26.02.2009. godine član Kolegija Doma naroda.

PRETHODNI MANDATI
  • Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH 2002. - 2006.