MENI

Komisija za finansije i budžet Doma naroda

PREDSJEDAVAJUĆA: Majkić, Dušanka
PRVA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆE: Bradara, Lidija
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE: Fazlić, Amir
ČLANOVI: Bećirović, Denis
Pendeš, Marina
Špirić, Nikola
KONTAKT

 

Nadležnosti


Komisija za finansije i budžet razmatra pitanja koja se odnose na: Centralnu banku; bankarstvo, osim politike bankarstva; vanjski dug; finansiranje institucija BiH; funkcioniranje finansijskih institucija na nivou BiH; propise u oblasti finansija i budžeta; fiskalnu i kreditnu politiku; izvršenje i nadzor nad izvršenjem budžeta BiH; razmatranje odluka o zaduživanju, reprogramiranju dugova i o drugim novčanim obavezama BiH; izvještaje Ureda za reviziju institucija BiH, praćenje realizacije preporuka iz revizorskog izjveštaja Parlamentarne skupštine BiH i, u saradnji sa Zajedničkom komisijom za administrativne poslove, preduzimanje neophodnih mjera za otklanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvještaju; nadležnosti Komisije utvđene Zakonom o reviziji institucija BiH; međuparlamentarnu saradnju sa sličnim komisijama parlamenata drugih zemalja.

Komisija razmatra druga pitanja iz oblasti finansija i budžeta, u skladu s Poslovnikom.

Sjednice