MENI
20.6.2014.

Одржана интерна обука о Закону о заштити тајних података БиХ

У згради Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) 19. јуна одржана је интерна обука о примјени Закона о заштити тајних података БиХ, која је организована у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у БиХ.

На обуци, чије је одржавање предвиђено чланом 71. Закона о заштити тајних података БиХ, учествовала су 23 службеника ПСБиХ, на чије се обављање свакодневних активности и задатака односе одредбе Закона о заштити тајних података.

Секретарка Комисије за надзор над радом Обавјештајно - безбједносне агенције (ОБА) Босне и Херцеговине Муамера Нумић на почетку обуке презентовала је опште одредбе Закона о заштити тајних података (Закон). Током презентације навела је дефиницију тајног податка, објаснила принцип одређивања степена тајности, начине чувања тајности података, те представила надлежности Заједничке комисије, као и кривичне одредбе које произилазе из Закона.

Објаснила је систем безбједносних провјера, уз дефинисање статуса лица које морају проћи кроз ову обуку, као и институција које врше безбједносно провјеравање службеника. У оквиру овог дијела дефинисане су и врсте безбједносних провјера, те безбједносне сметње за добијање ове дозволе, а које су третиране чланом 59. Закона.

Током презентације, учесници су упознати са четири степена тајности која су дефинисана Законом, њиховим међународним терминима, као и са усклађивањем ознака ових степена са законским рјешењима која су раније важила. Презентовано је и то ко смије ставити који степен тајности, те приказан начин означавања тајности података са свим битним елементима који том приликом требају бити наведени.

Било је ријечи и о обједињавању степена тајности два и више докумената, њиховом престанку тајности, те о омотима и ковертама у којима се ови документи остављају, њиховом преносу, достави, умножавању и уништавању. Учесницима је презентована  и књига евиденције тајних података, као и шема безбједносног подручја, те организације и цертификације централног регистра и подрегистра.

На крају, учесницима обуке презентована је физичка и информатичка безбједност  заштите тајних података, уз навођење њихових пријетњи и ризика, елемената за одређивање њихових физичких и техничких мјера заштите. Такође, приказани су начини кибернетичког криминала са елементима информатичке безбједности, безбједности комуникација, криптобезбједности, те акредитације ИЦТ система.(крај)

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу