MENI
6.2.2017

Objavljen Pregled zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u 2016. godini

U izdanju Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i Informaciono – dokumentacionog sektora u Sekretarijatu PSBiH objavljen je štampani Pregled zakonodavne aktivnosti PSBiH u periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine. 

U Pregledu, koji sadrži preciznu statistiku o održanim sjednicama oba doma PSBiH, kao i o sjednicama stalnih komisija PSBiH, navodi se da je PSBiH u navedenom periodu razmatrala 72 prijedloga zakona i dva prijedloga službenih prečišćenih tekstova zakona.

Od 47 prijedloga zakona usvojeno je 25, odbijeno 25, povučena su 2, a zakonodavni postupak obustavljen je za 9 prijedloga zakona. Jedan prijedlog zakona upućen je na usaglašavanje u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta zakona. 

Na dan 31. decembra 2016. godine procedura nije bila okončana za 10 prijedloga zakona. U proceduri je i Prijedlog amandmana II na Ustav BiH.

U Pregledu se precizira da je 38 prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara BiH, dok su 30 predložili poslanici i delegati. Parlamentarne komisije predložile su 3 prijedloga zakona, a Predsjedništvo BiH jedan prijedlog zakona. 

U periodu koji je obuhvaćen Pregledom, PSBiH dala je saglasnost za ratifikaciju 59 međunarodnih dokumenata. Dom naroda PSBiH usvojio je, po hitnom postupku, Poslovnik o dopuni Poslovnika Doma naroda PSBiH.

Na sjednicama domova usvojeno je i 15 odluka, kao i 122 izvještaja. Usvojena je i Rezolucija o neprihvatanju izgradnje skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva i protivljenju aktivnostima u vezi sa izgradnjom skladišta i odlagališta na Trgovskoj gori, općina Dvor, Republika Hrvatska. Usvojena je i Deklaracija o osudi govora mržnje, kao i materijal s oznakom “povjerljivo” od 16. maja 2016. godine.

Predstavnički dom usvojio je 108 zaključaka, a Dom naroda PSBiH 47 zaključaka. 

Na sjednicama Predstavničkog doma PSBiH poslanici su u 2016. godini postavili 344 pitanja, a dobili 262 odgovora, te 16 odgovora na pitanja iz 2015. godine. Podneseno je 48 poslaničkih inicijativa, od kojih je usvojeno 10, odbijeno 12, dok 3 inicijative nisu razmatrane. Na 16 inicijativa je odgovoreno, a na 6 nije odgovoreno. U proceduri je još jedna inicijativa. 

Na sjednicama Doma naroda PSBiH delegati su postavili 28 pitanja i dobili 24 odgovora. Podnesene su dvije delegatske inicijative, od kojih je za jednu inicijativu obustavljena parlamentarna procedura, a na jednu inicijativu nije odgovoreno.  

Predstavnički dom PSBiH, u periodu koji obuhvata Pregled, održao je 18 sjednica i razmatrao 450 tačaka dnevnog reda u trajanju od 134 sata i 15 minuta. Najviše tačaka razmatrano je na 39. sjednici (94 tačke), a najmanje na 23. sjednici (11 tačaka). Najduže je trajala 30. sjednica Predstavničkog doma – 11 sati i 45 minuta, a najkraće 35. sjednica – 3 sata i 20 minuta. 

Predstavnički dom u 2016. godini održao je i dvije hitne sjednice, na kojima su razmatrane dvije tačke dnevnog reda u trajanju od 5 sati i 40 minuta.

Dom naroda PSBiH u 2016. godini održao je 12 sjednica i razmatrao 307 tačaka dnevnog reda u trajanju 33 sata i 20 minuta. Najviše tačaka dnevnog reda razmatrano je na 25. sjednici  (96 tačaka), a najmanje na 17. sjednici (5 tačaka). Najduže je trajala 19. sjednica Doma naroda – 5 sati i 10 minuta, a najkraće 15. sjednica – jedan sat i 30 minuta.

Dom naroda u 2016. godini održao je dvije hitne sjednice, na kojima su razmatrane dvije tačke dnevnog reda u trajanju od 20 minuta.

U Pregledu je objavljen i tačan broj održanih sjednica stalnih komisija PSBiH, broj razmatranih tačaka dnevnog reda i trajanje tih sjednica. (kraj) 

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću