MENI
6.2.2017.

Објављен Преглед законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у 2016. години

У издању Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) и Информационо – документационог сектора у Секретаријату ПСБиХ објављен је штампани Преглед законодавне активности ПСБиХ у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године. 

У Прегледу, који садржи прецизну статистику о одржаним сједницама оба дома ПСБиХ, као и о сједницама сталних комисија ПСБиХ, наводи се да је ПСБиХ у наведеном периоду разматрала 72 приједлога закона и два приједлога службених пречишћених текстова закона.

Од 47 приједлога закона усвојено је 25, одбијено 25, повучена су 2, а законодавни поступак обустављен је за 9 приједлога закона. Један приједлог закона упућен је на усаглашавање у Заједничку комисију оба дома за постизање идентичног текста закона. 

На дан 31. децембра 2016. године процедура није била окончана за 10 приједлога закона. У процедури је и Приједлог амандмана II на Устав БиХ.

У Прегледу се прецизира да је 38 приједлога закона у парламентарну процедуру упутио Савјет министара БиХ, док су 30 предложили посланици и делегати. Парламентарне комисије предложиле су 3 приједлога закона, а Предсједништво БиХ један приједлог закона. 

У периоду који је обухваћен Прегледом, ПСБиХ дала је сагласност за ратификацију 59 међународних докумената. Дом народа ПСБиХ усвојио је, по хитном поступку, Пословник о допуни Пословника Дома народа ПСБиХ.

На сједницама домова усвојено је и 15 одлука, као и 122 извјештаја. Усвојена је и Резолуција о неприхватању изградње складишта и одлагалишта радиоактивног отпада, искориштених извора и истрошеног нуклеарног горива и противљењу активностима у вези са изградњом складишта и одлагалишта на Трговској гори, општина Двор, Република Хрватска. Усвојена је и Декларација о осуди говора мржње, као и материјал с ознаком “повјерљиво” од 16. маја 2016. године.

Представнички дом усвојио је 108 закључака, а Дом народа ПСБиХ 47 закључака. 

На сједницама Представничког дома ПСБиХ посланици су у 2016. години поставили 344 питања, а добили 262 одговора, те 16 одговора на питања из 2015. године. Поднесено је 48 посланичких иницијатива, од којих је усвојено 10, одбијено 12, док 3 иницијативе нису разматране. На 16 иницијатива је одговорено, а на 6 није одговорено. У процедури је још једна иницијатива. 

На сједницама Дома народа ПСБиХ делегати су поставили 28 питања и добили 24 одговора. Поднесене су двије делегатске иницијативе, од којих је за једну иницијативу обустављена парламентарна процедура, а на једну иницијативу није одговорено.  

Представнички дом ПСБиХ, у периоду који обухвата Преглед, одржао је 18 сједница и разматрао 450 тачака дневног реда у трајању од 134 часа и 15 минута. Највише тачака разматрано је на 39. сједници (94 тачке), а најмање на 23. сједници (11 тачака). Најдуже је трајала 30. сједница Представничког дома – 11 часова и 45 минута, а најкраће 35. сједница – 3 часа и 20 минута. 

Представнички дом у 2016. години одржао је и двије хитне сједнице, на којима су разматране двије тачке дневног реда у трајању од 5 часова и 40 минута.

Дом народа ПСБиХ у 2016. години одржао је 12 сједница и разматрао 307 тачака дневног реда у трајању 33 часа и 20 минута. Највише тачака дневног реда разматрано је на 25. сједници  (96 тачака), а најмање на 17. сједници (5 тачака). Најдуже је трајала 19. сједница Дома народа – 5 часова и 10 минута, а најкраће 15. сједница – један час и 30 минута.

Дом народа у 2016. години одржао је двије хитне сједнице, на којима су разматране двије тачке дневног реда у трајању од 20 минута.

У Прегледу је објављен и тачан број одржаних сједница сталних комисија ПСБиХ, број разматраних тачака дневног реда и трајање тих сједница. (крај) 

 

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу