MENI
14.1.2016

Štampan novi promotivni letak za program „Otvoreni parlament“


Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) štampao je, u saradnji i uz podršku Misije OSCE-a u BiH, novi promotivni letak za program „Otvoreni parlament“.

Letak, čiji je cilj da posjetiocima pruži osnovne informacije o PSBiH i o djelatnosti najviše zakonodavne institucije u državi, štampan je u 6500 primjeraka na tri službena jezika u BiH i u 2500 primjeraka na engleskom jeziku.

Detaljno su navedene informacije o zakonodavnoj proceduri i javnosti rada PSBiH, te osnovne informacije o Predstavničkom domu i Domu naroda PSBiH, kao i o komisijama domova PSBiH.

Također, u promotivnom materijalu navedeni su i podaci o objektu PSBiH, te o samom programu „Otvoreni parlament“, s posebnim naglaskom na Centar za posjetioce, koji je otvoren krajem 2009. godine.

Program „Otvoreni parlament“, kao prvi osmišljeni projekt jedne institucije na bilo kojem nivou vlasti u BiH kojim se ugošćuju organizirane grupe posjetilaca, realizira se od 25. maja 2005. godine.

Osnovi cilj projekta, kojeg provode službenici Sektora za odnose s javnošću PSBiH, jeste da se rad PSBiH približi najširim slojevima građana. U okviru ovog programa u proteklih deset godina realizirano je više od 400 posjeta, u okviru kojih je PSBiH posjetilo blizu 20 hiljada gostiju iz BiH i više od 40 zemalja svijeta. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću