MENI
9.2.2016.

U novom broju „Parlamenta“ o konstituiranju Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanjeNovi broj „Parlamenta“, publikacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za razdoblje od listopada do prosinca 2015. godine, donosi opširno izvješće o 1. sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europske unije (EU), zajedničkog tijela dvaju parlamenata čije konstituiranje predviđa Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a čiji je cilj uspostavljanje i vođenje ravnopravnog političkog dijaloga i parlamentarne suradnje između naše države i EU. 

Kako prenosi „Parlament“ na sastanku su, u ime PSBiH, sudjelovali članovi Zajedničkog povjerenstva za europske integracije, a u ime Europskog parlamenta članovi Izaslanstva za odnose sa BiH i Kosovom. Tijekom dvodnevnog sastanka razgovaralo se o aktualnim temama u odnosima BiH i EU, kao i o političkom i finansijskom stanju u našoj zemlji u svjetlu procesa europskih integracija. 

„Parlament“ objavljuje i izvješće sa 5. sastanka Parlamentarnog foruma za europske integracije BiH, na kome je šef Izaslanstva EU u BiH veleposlanik Lars – Gunnar Wigemark predstavio informaciju o napretku naše zemlje u procesu europskih integracija. Na Forumu je o napretku u provođenju Reformske agende i akcionih planova govorio predsjedatelj Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, koji je najavio i podnošenje aplikacije za članstvo u EU. Sudionici Foruma usuglasili su i zajedničku izjavu u kojoj se izražava jasno opredjeljenje za rad na provođenju Reformske agende, akcionih planova i na usvajanju mehanizma koordinacije.

U „Parlamentu“ se može pročitati i izvješće sa Konferencije čelnika parlamenata u BiH o suradnji zakonodavnih institucija u procesu europskih integracija. Na Konferenciji, koja je, u okviru završnih aktivnosti Twinning projekta „Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu europskih integracija“, održana 12. studenog prošle godine u Bijeljini, dogovoreno je da čelnici četiri parlamenta u BiH potpišu zajedničku izjavu o opredijeljenosti za integracije u EU kroz provođenje preporuka i rezultata Twinning projekta. 

U „Parlamentu“ se prenose i informacije o međunarodnim aktivnostima članova kolegija obaju domova PSBiH, kao i zastupnika i izaslanika. Izvještava se, između ostalog, i o sudjelovanju predsjedatelja obaju domova PSBiH na 7. konferenciji predsjednika parlamenata država Zapadnog Balkana u Budimpešti, kao i o tome da je naša zemlja u listopadu prošle godine na konferenciji u Tirani preuzela predsjedavanje Konferencijom parlamentarnih povjerenstava za europske integracije zemalja Jugoistočne Europe obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja (COSAP). 

U „Parlamentu“ su objavljene i informacije o redovitim zakonodavnim aktivnostima obaju domova PSBiH, kao i o aktivnostima povjerenstava i drugih radnih tijela PSBiH. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću