MENI
15.2.2016.

Објављена библиографска публикација о даљем путу Босне и Херцеговине ка Европској унијиПоводом подношења апликације Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији (ЕУ), Информационо – документациони сектор Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) припремио је и штампао публикацију која, осим основних података о процесу подношења апликације наше земље за чланство у ЕУ и о даљим корацима које требамо да учинимо како бисмо стекли статус кандидата и отворили преговоре о чланству, садржи и основне библиографске јединице о овој теми којима располаже Библиотека ПСБиХ. 

У публикацији се наводи да је наша држава 15. фебруара 2016. године предала апликацију за чланство у ЕУ, чиме је, како се додаје, учињен важан корак у дугом и интензивном процесу ка пуноправном чланству у ЕУ. Уз истицање чињенице да је ријеч о процесу дубоких друштвених реформи, подсјећа се и на услове које је наша земља испунила или треба да испуни како би апликација за чланство у ЕУ била оцијењена кредибилном. Као неиспуњен услов наводи се завршетак преговора о Протоколу уз Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП), који треба да буде закључен у свјетлу чињенице да је у периоду до ступања на снагу ССП-а Хрватска добила статус пуноправне чланице ЕУ. 

У публикацији се, прецизно и табеларно, наводе даљи кораци у процесу европских интеграција БиХ, произашли из копенхашких и мадридских критеријума које треба испунити како би БиХ постала чланица ЕУ. Ти кораци подразумијевају да Европска комисија изради мишљење о апликацији за чланство, односно о припремљености земље која је поднијела апликацију за прихватање и испуњавање услова за чланство. Према досадашњим искуствима тај поступак траје између годину и двије године, за које вријеме ће БиХ одговарати на упитник који се састоји од неколико хиљада питања из области стабилности демократских институција, владавине права, људских права, те спремности економије за укључење у тржиште ЕУ. На основу достављених одговора, те кориштења других доступних извора Европска комисија доноси мишљење и упућује га Европском савјету, који доноси коначну одлуку о одобравању статуса кандидата држави која је поднијела апликацију за чланство. 

Процес преговарања о укупно 35 поглавља почиње када Европска комисија препоручи Европском савјету да отвори преговоре. Преговори о било ком од поглавља не могу бити затворени све док владе свих земаља чланица ЕУ не буду задовољне напретком који је држава кандидаткиња постигла у одређеној области. 

У публикацији се наводе и конкретни примјери земаља региона, које су од подношења апликације до стицања статуса кандидата и отпочињања преговора, прошле период од неколико година. Према наводима из публикације, тај пут је за Црну Гору трајао четири године, док је за Албанију, Македонију и Србију трајао пет година. (крај) 

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу