MENI
15.2.2016.

Objavljena bibliografska publikacija o daljnjem putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj unijiU povodu podnošenja aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji (EU), Informacijsko – dokumentacijski sektor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) pripremio je i tiskao publikaciju koja, osim osnovnih podataka o procesu podnošenja aplikacije naše zemlje za članstvo u EU i o daljnjim koracima koje trebamo učiniti kako bismo stekli status kandidata i otvorili pregovore o članstvu, sadrži i osnovne bibliografske jedinice o ovoj temi kojima raspolaže Knjižnica PSBiH. 

U publikaciji se navodi da je naša država 15. veljače 2016. godine predala aplikaciju za članstvo u EU, čime je, kako se dodaje, učinjen važan korak u dugom i intenzivnom procesu ka punopravnom članstvu u EU. Uz isticanje činjenice da je riječ o procesu dubokih društvenih reformi, podsjeća se i na uvjete koje je naša zemlja ispunila ili treba ispuniti kako bi aplikacija za članstvo u EU bila ocijenjena kredibilnom. Kao neispunjen uvjet navodi se završetak pregovora o Protokolu uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji treba da bude zaključen u svjetlu činjenice da je u razdoblju do stupanja na snagu SSP-a Hrvatska dobila status punopravne članice EU. 

U publikaciji se, precizno i tabelarno, navode daljnji koraci u procesu europskih integracija BiH, proizašli iz kopenhaških i madridskih kriterija koje treba ispuniti kako bi BiH postala članica EU. Ti koraci podrazumijevaju da Europska komisija izradi mišljenje o aplikaciji za članstvo, odnosno o pripremljenosti zemlje koja je podnijela aplikaciju za prihvatanje i ispunjavanje uvjeta za članstvo. Prema dosadašnjim iskustvima taj postupak traje između godinu i dvije godine, za koje vrijeme će BiH odgovarati na upitnik koji se sastoji od nekoliko tisuća pitanja iz oblasti stabilnosti demokratskih institucija, vladavine prava, ljudskih prava, te spremnosti ekonomije za uključenje u tržište EU. Na osnovu dostavljenih odgovora, te korištenja drugih dostupnih izvora Europska komisija donosi mišljenje i upućuje ga Europskom vijeću, koji donosi konačnu odluku o odobravanju statusa kandidata državi koja je podnijela aplikaciju za članstvo. 

Proces pregovaranja o ukupno 35 poglavlja počinje kada Europska komisija preporuči Europskom vijeću da otvori pregovore. Pregovori o bilo kom od poglavlja ne mogu biti zatvoreni sve dok vlade svih zemalja članica EU ne budu zadovoljne napretkom koji je država kandidatkinja postigla u određenoj oblasti. 

U publikaciji se navode i konkretni primjeri zemalja regiona, koje su od podnošenja aplikacije do stjecanja statusa kandidata i otpočinjanja pregovora, prošle razdoblje od nekoliko godina. Prema navodima iz publikacije, taj put je za Crnu Goru trajao četiri godine, dok je za Albaniju, Makedoniju i Srbiju trajao pet godina. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću