MENI
20.4.2016.

Tiskan novi broj „Parlamenta“, biltena Parlamentarne skupštine BiHNovi broj „Parlamenta“, biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za razdoblje od siječnja do ožujka ove godine, donosi aktualnosti iz najviše zakonodavne institucije BiH. 

Istaknuta je vijest da su predstavnici PSBiH, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko Distrikta BiH 26. siječnja potpisali Koncept mehanizma suradnje parlamenata u BiH u poslovima vezanim za proces integracija u Europsku uniju (EU). 

Kako se u vijesti navodi, potpisivanjem ovog Koncepta predstavnici četiri parlamenta u BiH izrazili su opredjeljenje za poduzimanje mjera s ciljem uspostavljanja i razvijanja mehanizma suradnje za parlamente u BiH u poslovima vezanim sa proces europskih integracija naše zemlje. Potpisanim dokumentom predviđeno je pet elemenata mehanizma suradnje parlamenata u BiH: Konferencija predsjedatelja/predsjednika domova parlamenata, Parlamentarni forum za europske integracije, suradnja sektorskih radnih tijela, suradnja na razini administracija i redovita koodrinacija u poslovima vezanim za EU. 

„Parlament“ donosi izvješće da su u Rimu 4. ožujka predsjedateljica Zastupničkog doma PSBiH Borjana Krišto i predsjednica Zastupničkog doma Parlamenta Republike Italije Laura Boldrini potpisale Protokol o suradnji zastupničkih domova Parlamenta Italije i PSBiH. U Protokolu se potencira značaj parlamentarne diplomacije kao sredstva za poticanje razmjene mišljenja, te koordiniranje aktivnosti i unaprjeđenje suradnje između dvaju zemalja. Zajedničke aktivnosti previđene Protokolom su i razmjena iskustva i jačanje dijaloga poticanjem suradnje tijela obaju parlamenata, a posebno parlamentarnih povjerenstava, te rad s ciljem međusobnog približavanja stavova u međunarodnim parlamentarnim forumima o najznačajnijim pitanjima kao što su ona koja se odnose na EU, dijalog između različitih kultura, te sigurnost, kako bi se odgovorilo na nove izazove koje nameće međunarodna situacija. 

U novom broju „Parlamenta“ navedene su i informacije o aktivnostima članova kolegija domova PSBiH, te zastupnika i izaslanika. Izvještava se, između ostalog, o tome da su članovi kolegija obaju domova PSBiH razgovarali sa predsjednikom Albanije Bujarom Nišanijem, ministrom vanjskih poslova Republike Hrvatske Mirom Kovačem, kao i sa emirom Države Katar šeikom Tamimom Bin Hamadom Al – Tanijem. 

U „Parlamentu“ su objavljene i informacije o redovitim zakonodavnim aktivnostima obaju domova PSBiH, kao i o aktivnostima povjerenstava i drugih radnih tijela PSBiH. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću