MENI
12.5.2016.

Članovi Kolegija Tajništva PSBiH razgovarali sa predstavnicima međunarodnih organizacija u BiH o potpori realizaciji Akcionog plana za jačanje uloge PSBiH u procesu europskih integracijaTajnica Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Aida Koristović, tajnik Zastupničkog doma PSBiH Marin Vukoja i koordinator projekata Europske unije (EU) za parlamente u BiH Omar Filipović razgovarali su danas u Sarajevu sa predstavnicima međunarodnih organizacija i zaklada u BiH o potpori realizaciji Akcionog plana za jačanje uloge PSBiH u procesu europskih integracija. 

Na sastanku, kome su nazočili predstavnici Izaslanstva EU u BiH, predstavnici Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP) kojeg financira USAID, Misije OESS-a u BiH, švedske SIDA-e, kao i predstavnici zaklada Konrad Adenauer i Friedrich Ebert, predstavnici Tajništva PSBiH upoznali su predstavnike međunarodnih organizacija sa sadržajem Akcionog plana, koji je rezultat provođenja Twinning projekta „Jačanje uloge parlamenata u BiH u kontekstu integracija u EU“. 

Twinning projekat, kojeg je od veljače 2014. do kraja siječnja 2016. godine provela Narodna skupština Mađarske u konzorcijumu sa Narodnom skupštinom Francuske, osim PSBiH obuhvatio je i Narodnu skupštinu Republike Srpske, Parlament Federacije BiH i Parlament Brčko Distrikta. Rezultat Twinning projekta je i usuglašeni koncept mehanizma suradnje parlamenata u BiH u poslovima vezanim za proces integracija BiH u EU. 

Zahvaljujući se predstavnicima međunarodnih organizacija na dugogodišnjoj potpori, predstavnici Tajništva PSBiH pozvali su na nastavak uspješne suradnje kroz tehničku i materijalnu potporu implementaciji 339 preporuka iz Akcionog plana. Istaknuli su da je jedan dio tih preporuka već implementiran, te najavili uspostavljanje Sektora za EU i EU info – centra u PSBiH. 

Predstavnici Tajništva PSBiH iznijeli su i niz konkretnih prijedloga o načinu uvezivanja međunarodnih organizacija koje surađuju sa PSBiH i drugim parlamentima u BiH, te najavili održavanje novih sastanaka na istu temu. 

Predstavnici međunarodnih organizacija pohvalili su usvajanje i sadržaj Akcionog plana i najavili da će podržati implementaciju preporuka koje taj plan sadrži. S tim u svezi, predstavnici Izaslanstva EU u BiH najavili su i održavanje novog Twinning projekta pod nazivom „Podrška administrativnim strukturama zaduženim za poslove vezane za EU integracije u parlamentima u BiH“. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću