MENI
8.7.2009.

ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ИКТ ТЕХНОЛОГИЈА ПСБиХ 2009-2013. У ЗАВРШНОЈ ФАЗИСредином фебруара у Парламентарној скупштини БиХ, уз подршку Мисије ОЕБС-а у БиХ, почела је израда Стратегије развоја информационо комуникацијских технологија за период 2009-2013. године (ИКТ). Као приоритети и пројекти на којима се инсистира у Стратегији  наводе се управљање људским ресурсима, ИТ сервице менаџмент, систем за управљање документима (ДМС), аутоматизација сектора, успостава е-законодавства, интерна телевизија, е-парламент, дигитализација архива и информацијско-технолошка едукација.
Стратешки циљеви у Стратегији подразумијевају повећање оспособљености запослених, посланика и делегата у примјени нови ИКТ технологија, стварање ИКТ система који ће одговарати садашњим и будућим потребама ПСБиХ као и да употреба ИКТ технологија омогући ефикасну и демократски одговорну комуникацију свих њених корисника.
Планирано је да се Секретаријату ПСБиХ Стратегија развоја информационо комуникацијских технологија ПСБиХ за период 2009-2013. године достави на увид до краја јула. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу