MENI
8.7.2009.

IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA IKT TEHNOLOGIJA PSBiH 2009 - 2013. U ZAVRŠNOJ FAZISredinom veljače u Parlamentarnoj skupštini BiH, uz potporu Misije OESS-a u BiH, počela je izrada Strategije razvoja informaciono komunikacijskih tehnologija za razdoblje od 2009-2013. godine (IKT). Kao prioriteti i projekti na kojima se inzistira u Strategiji  navode se upravljanje ljudskim resursima, IT service menagment, sistem za upravljanje dokumentima (DMS), automatizacija sektora, uspostava e-zakonodavstva, interna televizija, e-parlament, digitalizacija arhiva i informacijsko-tehnološka edukacija.
Strateški ciljevi u Strategiji podrazumijevaju povećanje osposobljenosti zaposlenih, zastupnika i izaslanika u primjeni novi IKT tehnologija, stvaranje IKT sustava koji će odgovarati sadašnjim i budućim potrebama PSBiH kao i da uporaba IKT tehnologija omogući efikasnu i demokratski odgovornu komunikaciju svih njenih korisnika.
Planirano je da se Tajništvu PSBiH Strategija razvoja informaciono komunikacijskih tehnologija PSBiH za razdoblje od 2009-2013. godine dostavi na uvid do kraja srpnja. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću