MENI
29.1.2010.

УСВОЈЕН ОПЕРАТИВНИ ПЛАН СЕКРЕТАРИЈАТА ПСБИХ ЗА 2010. ГОДИНУКолегијум Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине усвојио је Оперативни план за 2010. годину, који произилази из Стратешког плана Секретаријата за период од 2008. до 2010. године.
У  Оперативном плану су наведене смјернице имплементације почетне фазе Стратешког плана 2008.-2010. године којим се успостављају  главни стратешки циљеви Секретаријата ПСБиХ у 2010. години. У оквиру стратешког циља унапређења квалитета стручних послова и подршке коју Секретаријат пружа Парламентарној скупштини, предвиђено је унапређење унутрашњег система протока информација и квалитета нормативних послова у ПСБиХ, као и квалитета аналитичко-истраживачких радова и осигурања услова за транспарентнији рад Парламента БиХ.
У циљу ефикаснијег  рада запослених у Секретаријату ПСБиХ, планирано је попуњавање одговарајућег броја радних мјеста као и обезбјеђење набавке адекватне опреме, у складу са одобреним буџетским средствима.  
У циљу успјешног провођења, формирана је Радна група која ће у сарадњи са члановима Секретаријата и руководиоцима сектора вршити надзор над провођенјем Оперативног плана за 2010. годину. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу