MENI
29.1.2010.

USVOJEN OPERATIVNI PLAN TAJNIŠTVA PSBIH ZA 2010. GODINUKolegij Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je Operativni plan za 2010. godinu, koji proizilazi iz Strateškog plana Tajništva za razdoblje od 2008. do 2010. godine.
U  Operativnom planu su navedene smjernice implementacije početne faze Strateškog plana 2008.-2010. godine kojim se uspostavljaju  glavni strateški ciljevi Tajništva PSBiH u 2010. godini. U okviru strateškog cilja unapređenja kvalitete stručnih poslova i potpore koju Tajništvo pruža Parlamentarnoj skupštini, predviđeno je unapređenje unutarnjeg sustava protoka informacija i kvalitete normativnih poslova u PSBiH, kao i kvalitete analitičko-istraživačkih radova i osiguranja uvjeta za transparentniji rad Parlamenta BiH.
S ciljem efikasnijeg i učinkovitijeg rada uposlenih u Tajništvu PSBiH, planirano je popunjavanje odgovarajućeg broja radnih mjesta kao i osiguranje nabavke adekvatne opreme, sukladno odobrenim proračunskim sredstvima.  
U cilju uspješnog provođenja, formirana je Radna skupina koja će u suradnji sa članovima Tajništva i rukovoditeljima sektora vršiti nadzor nad provedbom Operativnog plana za 2010. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću