MENI
29.1.2010

USVOJEN OPERATIVNI PLAN SEKRETARIJATA PSBIH ZA 2010. GODINUKolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je Operativni plan za 2010. godinu, koji proizilazi iz Strateškog plana Sekretarijata za period od 2008. do 2010. godine.
U  Operativnom planu su navedene smjernice implementacije početne faze Strateškog plana 2008.-2010. godine kojim se uspostavljaju  glavni strateški ciljevi Sekretarijata PSBiH u 2010. godini. U okviru strateškog cilja unapređenja kvaliteta stručnih poslova i podrške koju Sekretarijat pruža Parlamentarnoj skupštini, predviđeno je unapređenje unutrašnjeg sistema protoka informacija i kvaliteta normativnih poslova u PSBiH, kao i kvaliteta analitičko-istraživačkih radova i osiguranja uslova za transparentniji rad Parlamenta BiH.
S ciljem efikasnijeg i efikasnijeg rada zaposlenih u Sekretarijatu PSBiH, planirano je popunjavanje odgovarajućeg broja radnih mjesta kao i osiguranje nabavke adekvatne opreme, u skladu sa odobrenim budžetskim sredstvima.  
U cilju uspješnog provođenja, formirana je Radna grupa koja će u saradnji sa članovima Sekretarijata i rukovodiocima sektora vršiti nadzor nad provedbom Operativnog plana za 2010. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću