MENI
12.2.2010.

ЗАВРШЕНО ИСТРАЖИВАЊЕ „ОБЈАВЉИВАЊЕ АКАТА У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ“У Истраживачком сектору Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у протеклом периоду завршено је истраживање на тему „Објављивање аката у службеном гласилу“, гдје су прикупљени подаци о начину објављивања службених аката у неколико европских земаља.
На основу показатеља из Аустрије, Бугарске, Хрватске, Њемачке, Пољске, Румуније, Словеније и Србије, јединствен је начин објављивања службених аката који је уређен законском регулативом и прописује да донесени устав, закони, одлуке као и други службени акти јавности буду доступни путем службених гласника.
Разлике које су видљиве из прикупљени података, указују како је у већини земаља објављивање аката у надлежности институција у којима су донесени али и да је, на примјер у Њемачкој, објављивање искључиво у надлежности извршне власти. У којим ће се службеним гласницима објављивати донесени акти, зависи и од нивоа власти на којима су донесени. Тако се у појединим земљама акти државе, регије, кантона, или другог нивоа власти објављују у службеним листовима за ниво власти чију законску регулативу уређују. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу