MENI
20.10.2010.

Израђен промотивни флајер "Канцеларија парламентарног војног повјереника БиХ"Промотивни флајер "Канцеларија парламентарног војног повјереника БиХ", који је израдио Одјел за издавачку дјелатност и публикације Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, доступан је посјетиоцима ове законодавне институције, као и Канцеларије парламентарног војног повјереника.
У промотивном материјалу садржане су информације о одредбама Закона о парламентарном војном повјеренику Босне и Херцеговине, чиме су одређене његове надлежности и обавезе, међу којима је основна јачање владавине права, заштите људских права и слобода војних лица и кадета Оружаних снага БиХ и Министарства одбране БиХ, у складу са Уставом БиХ. На основу Закона, наведен је и начин сарадње парламентарног војног повјереника са другим тијелима власти БиХ, као и како остварити комуникацију са припадницима Оружаних снага и Министарства одбране БиХ.
Поред информација које се односе на законске регулативе рада Канцеларије, наведени су и подаци ко и на који начин има право поднијети притужбу у вези заштите људских права и слобода у Оружаним снагама и Министарству одбране БиХ. Лица, која процијене како имају основа за подношење такве врсте притужбе, помоћу промотивног флајера имају могућност упознати се са елементима које притужба треба садржавати. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу