MENI
3.12.2010.

Штампани ажурирани пословници домова Парламентарне скупштине БиХСекретаријат Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у протеклом је периоду израдио ажуриране пословнике Представничког, односно Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Iзабраним званичницима ПСБиХ, у протекле четири године мандата, на услузи су били текстови пословника домова који су усвојени у јануару 2006. године, са измјенама и допунама из маја, односно септембра 2006. године.
С обзиром да су у протеклом периоду извршене одређене измјене и допуне пословника оба дома Парламентарне скупштине БиХ, Секретаријат је израдио ажуриране пословнике, чиме је обједињен материјал који се тиче структуре и рада Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Тако нови пословници, којима ће се користити изабрани званичници и запослени у Секретаријату ПСБиХ, обухватају и измјене и допуне које су извршене у новембру 2007. године и новембру 2009. године.
Саставни дио пословника је Устав БиХ, те је у новом, обједињеном материјалу наведен и амандман I на Устав БиХ, који је усвојен на сједницама домова Парламентарне скупштине БиХ у марту 2009. године. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу