MENI
3.12.2010.

Tiskani ažurirani poslovnici domova Parlamentarne skupštine BiHTajništvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u proteklom je razdoblju izradilo ažurirane poslovnike Zastupničkog, odnosno Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Izabranim zvaničnicima PSBiH, u protekle četiri godine mandata, na usluzi su bili tekstovi poslovnika domova koji su usvojeni u siječnju 2006. godine, sa izmjenama i dopunama iz svibnja, odnosno rujna 2006. godine.
S obzirom da su u proteklom razdoblju izvršene određene izmjene i dopune poslovnika obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, Tajništvo je izradilo ažurirane poslovnike, čime je objedinjen materijal koji se tiče ustrojstva i rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Tako novi poslovnici, kojima će se koristiti izabrani zvaničnici i zaposleni u Tajništvu PSBiH, obuhvataju i izmjene i dopune koje su izvršene u studenom 2007. godine i studenom 2009. godine.
Sastavni dio poslovnika je Ustav BiH, te je u novom, objedinjenom materijalu naveden i amandman I na Ustav BiH, koji je usvojen na sjednicama domova Parlamentarne skupštine BiH u ožujku 2009. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću