MENI
25.1.2011.

Uskoro publikacija „Parlamentarna diplomacija - Priručnik za zastupnike i izaslanike PSBiH“Izabranim zvaničnicima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uskoro će na usluzi biti publikacija pod nazivom „Parlamentarna diplomacija-Priručnik za zastupnike i izaslanike Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine“.
Planirano je da Priručnik sadrži osnovne spoznaje o karakteru parlamentarne diplomacije kao i informacije vezane za realizaciju međunarodnih aktivnosti s ciljem boljeg predstavljanja funkcija PSBiH. Zamišljeno je također da on bude pomoć zastupnicima i izaslanicima  u realizaciji multilateralnih, bilateralnih i protokolarnih aktivnosti, pa je i sačinjen od tematskih cjelina koje su sistematizirane na način da daju određena pojašnjenja i smjernice interparlamentarne suradnje.
Inače, najznačajnije karakteristike sudjelovanja zvaničnika PSBiH u međunarodnim odnosima regulirane su pravilima i odredbama sažetim u sljedećim poglavljima: smjernice vanjske politike, međunarodne aktivnosti PSBiH, multilateralna suradnja PSBiH, bilateralna suradnja PSBiH, protokolarna i tehnička uputstva.
Priručnik će biti rezultat dosadašnjih iskustava i praktičnih znanja u ovoj oblasti Sektora za međunarodne odnose i protokol Tajništva PSBiH, a po svom sadržaju će biti namjenjen širem auditoriju zainteresiranom za više znanja o ulozi Parlamentarne skupšzine BiH u procesu parlamentarne diplomacije. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću