MENI
25.1.2011

Uskoro publikacija „Parlamentarna diplomacija - Priručnik za poslanike i delegate PSBiH“Izabranim zvaničnicima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uskoro će na usluzi biti publikacija pod nazivom „Parlamentarna diplomacija-Priručnik za poslanike i delegate  Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine“.
Planirano je da Priručnik sadrži osnovne spoznaje o karakteru parlamentarne diplomacije kao i informacije vezane za realizaciju međunarodnih aktivnosti s ciljem boljeg predstavljanja funkcija PSBiH. Zamišljeno je također da on bude pomoć poslanicima i delegatima u realizaciji multilateralnih, bilateralnih i protokolarnih aktivnosti, pa je i sačinjen od tematskih cjelina koje su sistematizirane na način da daju određena pojašnjenja i smjernice interparlamentarne saradnje.
Inače, najznačajnije karakteristike učešća zvaničnika PSBiH u međunarodnim odnosima regulirane su pravilima i odredbama sažetim u sljedećim poglavljima: smjernice vanjske politike, međunarodne aktivnosti PSBiH, multilateralna saradnja PSBiH, bilateralna saradnja PSBiH, protokolarna i tehnička uputstva.
Priručnik će biti rezultat dosadašnjih iskustava i praktičnih znanja u ovoj oblasti Sektora za međunarodne odnose i protokol Sekretarijata PSBiH, a po svom sadržaju će biti namjenjen širem auditoriju zainteresiranom za više znanja o ulozi Parlamentarne skupšzine BiH u procesu parlamentarne diplomacije. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću