MENI
8.6.2011.

Izaslanstvo Tajništva Državnog zbora Republike Slovenije boravilo u radnom posjetu Tajništvu PS BiH


Izaslanstvo Tajništva Državnog zbora Republike Slovenije, predvođena Mojcom Prelesnik, generalnom tajnicom Državnog zbora, boravilo je 6. i 7. lipnja 2011.godine u posjetu Tajništvu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Tijekom boravka izaslanstvo je obavilo razgovor sa pomoćnikom tajnika Zajedničke službe PSBiH, Samirom Buljinom na temu „Organizacija Parlamentarne skupštine BiH i Tajništva PSBiH“, dok je tema susreta sa rukovoditeljem Sektora za odnose sa javnošću, Zlatkom Vukmirovićem bila „WEB stranica Parlamentarne skupštine BiH“.
Drugog dana boravka izaslanstvo je na temu „Kodeks zastupnika i državnih službenika“ razgovaralo sa tajnikom Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku, Eminom Jahić, nakon čega je obavljen niz susreta članova slovenačkog izaslanstva sa rukovoditeljima srodnih sektora u Tajništvu PSBiH.
Tijekom dvodnevnog boravka izaslanstvo iz Republike Slovenije se susrelo sa Kolegijem Tajništva, tajnikom Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH Aljošom Čamparom, a u nadležnosti Sektora za odnose sa javnošću je bio organiziran i obilazak zgrade Parlamentarne skupštine BiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću