MENI
18.7.2011

Dostupna publikacija „Parlamentarna diplomatija - priručnik za poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH“


Pod nazivom „Parlamentarna diplomatija - priručnik za poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine“, Sekretarijat PSBiH je po prvi put izdao publikaciju kojom nastoji informirati poslanike i delegate sa ulogom ove zakonodavne institucije u međunarodnim aktivnostima. Sve veći značaj parlamentarne diplomatije, usklađivanje sa važećim smjernicama vođenja vanjske politike BiH, te potreba za kvalitetnijim zastupanjem interesa i prezentiranjem Bosne i Hercegovine, rezultiralo je štampanjem ovakve vrste publikacije.
Izabrani zvaničnici mogu se upoznati sa osnovnim značajkama delegacija PSBiH u međunarodnim tijelima, pojašnjenjima u vezi bilateralnih odnosa, s posebnim naglaskom na ostvarenje odnosa između grupa prijateljstava PSBiH i parlamenata drugih zemalja svijeta.
Uspješnost međunarodne saradnje koja se ostvaruje parlamentarnom diplomatijom, u velikoj mjeri zavisi i od protokola, te su iznesene i korisne informacije u vezi olakšavanja saradnje izabranih zvaničnika sa stručnim službama Sekretarijata PSBiH.
Inače, autori publikacije su zaposleni Sekretarijata PSBiH, a štampana je uz pomoć Misije OSCE-a u BiH, te je dostupna i široj javnosti prilikom posjeta Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću