MENI
7.10.2011.

Израђен промотивни флајер о Независном одбору ПСБиХ

 
Одјел за издавачку дјелатност и публикације Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, израдио је промотивни флајер о Независном одбору ПСБиХ који је, између осталог, надлежан за провођење процедуре одабира кандидата и предлагање смјене полицијских руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ, те разматрање притужби на рад руководилаца и замјеника руководилаца полицијских тијела БиХ и обавјештавања о пристиглим притужбама министра безбједности БиХ и Савјета министара БиХ.
У флајеру су наведене надлежности које су дефинисане Законом о независним и надзорним тијелима полицијске структуре БиХ и Пословником о раду Независног одбора ПСБиХ, што читаоцима даје могућност бољег и квалитетнијег упознавања са начинима и надлежностима рада овог тијела. Такођер, могу ће је прочитати и одреднице ко и под којим условима од грађана БиХ може конкурисати на мјесто члана овог независног тијела ПСБиХ.
Промотивни материјал је доступан широј јавности, а посебна пажња је посвећена томе да се са његовим садржајем упознају запосленици полицијских тијела у БиХ. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу