MENI
7.10.2011

Izrađen promotivni flajer o Nezavisnom odboru PSBiH


Odjel za izdavačku djelatnost i publikacije Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, izradio je promotivni flajer o Nezavisnom odboru PSBiH koji je, između ostalog, nadležan za provođenje procedure odabira kandidata i predlaganje smjene policijskih rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca policijskih tijela BiH, te razmatranje pritužbi na rad rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca policijskih tijela BiH i obavještavanja o pristiglim pritužbama ministra sigurnosti BiH i Vijeća ministara BiH.
U flajeru su navedene nadležnosti koje su definirane Zakonom o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH i Poslovnikom o radu Nezavisnog odbora PSBiH, što čitaocima daje mogućnost boljeg i kvalitetnijeg upoznavanja sa načinima i nadležnostima rada ovog tijela. Također, mogu će je pročitati i odrednice ko i pod kojim uvjetima od građana BiH može konkurirati na mjesto člana ovog nezavisnog tijela PSBiH.
Promotivni materijal je dostupan široj javnosti, a posebna pozornost je posvećena tome da se sa njegovim sadržajem upoznaju zaposlenici policijskih tijela u BiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću