MENI
21.10.2011.

Штампан нови број билтена ПСБиХ под називом „Парламент“


Због боље препознатљивости, као и презентације рада Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине широј јавности, од сада билтен ове законодавне институције Босне и Херцеговине излази под називом „Парламент“.
Читаоци се у овом броју „Парламента“, могу упознати са догађајима у периоду од јула до септембра 2011. године, с посебним нагласком на активности из парламентарне дипломације. С циљем промовисања и остваривања спољнополитичких приоритета Босне и Херцеговине, велики број текстова је посвећен сусретима посланика и делегата са страним званичницима, као и њиховим присуством сједницама међународних организација у којима Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине има своје представнике.
Такођер, поред статистичких показатеља о броју предлога закона и других аката о којима се расправљало на сједницама Представничког дома и Дома народа, могуће је видјети и податке о одржаним сједницама радних тијела оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Уз то, читаоци се могу детаљније информисати и о одржаним сједницама Независног одбора ПСБиХ, Одбора за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима БиХ, као и Савјета националних мањина Босне и Херцеговине, на којима су донесене многобројне одлуке из дијелокруга њихова рада. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу