MENI
21.10.2011.

Tiskan novi broj biltena PSBiH pod nazivom „Parlament“


Zbog bolje prepoznatljivosti, kao i prezentiranja rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine široj javnosti, od sada bilten ove zakonodavne institucije Bosne i Hercegovine izlazi pod nazivom „Parlament“.
Čitatelji se u ovom broju „Parlamenta“, mogu upoznati sa događajima u razdoblju od srpnja do rujna 2011. godine, s posebnim naglaskom na aktivnosti iz parlamentarne diplomacije. S ciljem promoviranja i ostvarivanja vanjskopolitičkih prioriteta Bosne i Hercegovine, veliki broj tekstova je posvećen susretima zastupnika i izaslanika sa stranim zvaničnicima, kao i njihovom nazočnošću sjednicama međunarodnih organizacija u kojima Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ima svoje predstavnike.
Također, pored statističkih pokazatelja o broju prijedloga zakona i drugih akata o kojima se raspravljalo na sjednicama Zastupničkog doma i Doma naroda, moguće je vidjeti i podatke o održanim sjednicama radnih tijela obaju domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Uz to, čitatelji se mogu detaljnije informirati i o održanim sjednicama Neovisnog odbora PSBiH, Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH, kao i Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, na kojima su donesene mnogobrojne odluke iz dijelokruga njihova rada. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću