MENI
21.2.2012

Štampan novi broj biltena PSBiH - Parlament


Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izdao je novi broj biltena Parlament, u kojem se čitaoci mogu upoznati s aktivnostima ove zakonodavne institucije od oktobra do decembra 2011. godine.
Tako se mogu pročitati informacije u vezi održavanja sjednica Predstavničkog doma i Doma naroda PSBiH, kao i broju održanih sjednica radnih tijela domova. Isto tako, tabelarno i grafički prikazani su podaci o održanim sjednicama i prisustvu na sjednicama domova PSBiH, te zakonima o kojima je na njima raspravljano.
Također, u novom broju Parlamenta je moguće pročitati i detalje sa susreta poslanika i delegata sa zvaničnicima koji su posjetili Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine u pomenutom periodu, kao i održanim radionicama i konferencijama na kojima su učestvovali članovi komisija oba doma PSBiH.
Treba naglastiti da je uz ovaj broj internog biltena PSBiH izdata i publikacija „Prikaz zakonodavne aktivnosti PSBiH u 2011. godini“. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću