MENI
21.2.2012.

Tiskan novi broj biltena PSBiH - Parlament


Tajništvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je izdalo novi broj biltena Parlament, u kojem se čitatelji mogu upoznati s aktivnostima ove zakonodavne institucije od listopada do prosinca 2011. godine.
Tako se mogu pročitati informacije u svezi održavanja sjednica Zastupničkog doma i Doma naroda PSBiH, kao i broju održanih sjednica radnih tijela domova. Isto tako, tabelarno i grafički prikazani su podaci o održanim sjednicama i nazočnosti na sjednicama domova PSBiH, te zakonima o kojima je na njima raspravljano.
Također, u novom broju Parlamenta je moguće pročitati i detalje sa susreta zastupnika i izaslanika sa zvaničnicima koji su posjetili Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine u pomenutom razdoblju, kao i održanim radionicama i konferencijama na kojima su sudjelovali članovi povjerenstava obaju domova PSBiH.
Treba naglastiti da je uz ovaj broj internog biltena PSBiH izdata i publikacija „Prikaz zakonodavne aktivnosti PSBiH u 2011. godini“. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću