MENI
23.2.2012.

Tiskana publikacija „Proces napredovanja profesionalnih vojnih osoba u Oružanim snagama BiH“


Glavne karakteristike izlaganja sudionika i zaključci sa konferencije „Proces napredovanja profesionalnih vojnih osoba u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine - jednake mogućnosti za prekategorizaciju i unapređenje uz poštivanje načela transparentnosti“, koja je 23. studenog 2011. godine održana u Parlamentarnoj skupštini BiH, dostupni su u obliku publikacije „Proces napredovanja profesionalnih vojnih osoba u OSBiH“.
Konferenciju je, uz potporu Misije OESS-a u BiH, organizirao Ured parlamentarnog vojnog povjerenika BiH s ciljem reagiranja na veliki broji pritužbi koje su upućene Uredu, a odnose se na pitanje procesa napredovanja u službi u Oružanim snagama BiH.
Tako se u publikaciji mogu pročitati sažeci izlaganja parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, Boška Šiljegovića, članova Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, predstavnika Ministrastva obrane BiH i Oružanih snaga BiH, kao i predstavnika Misije OESS-a u BiH.
Inače, Tajništvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je, uz financijsku potporu USAID-ovog Projekta jačanja parlamenta u BiH, publikaciju tiskalo na jezicima u zvaničnoj uporabi u BiH, a ona će prilikom posjeta PSBiH biti dostupna i široj javnosti. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću