MENI
5.2.2013.

Штампана публикација „Приказ законодавне активности Парламентарне скупштине у 2012. години“


Секретаријат Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је штампао публикацију „Приказ законодавне активности ПСБиХ у 2012. години, која садржи податке о раду Представничког дома и Дома народа ПСБиХ у поменутом периоду.
Поред тога што је графички приказан статус предлога закона и њихови предлагачи, табеларно је за сваки законски предлог наведено ко је предлагач те његов крајњи статус у Представничком дому и Дому народа ПСБиХ.

Када је ријеч о усвојеним законима, наведен је редни број и датум сједнице Дома на којој је законски предлог усвојен, по којем је поступку донесен, те број Службеног гласника у којем је објављен. Такођер, у вези одлука о давању сагласности за ратификовање међународних докумената, може се прочитати да је у поменутом периоду дата сагласност са ратификовање 83 међународна документа, а за један документ је дата сагласност за отказивање.
Иначе, Публикација је издата као прилог билтена „Парламент“ за период октобар - децембар 2012. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу