MENI
7.10.2013

Regionalni sastanak generalnih sekretara i službenika istraživačkih sektora


U saradnji sa Uredom generalne sekretarke Državnog zbora Republike Slovenije i misija OSCE-a iz regije, u Ljubljani je organiziran regionalni sastanak generalnih sekretara parlamenata i predstavnika istraživačkih sektora iz parlamenata Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Vojvodine, Kosova, Crne Gore, Makedonije i Albanije.

Sastanak, koji je održan u zgradi Državnog zbora Republike Slovenije, bavio se trenutnom organizacionom strukturom i radom sekretarijata u parlamentima, s posebnim osvrtom na aktivnosti istraživačkih odjela, njihovom organizacijom, načinom rada i izazovima s kojima su suočeni. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću