MENI
7.10.2013.

Regionalni sastanak glavnih tajnika i službenika istraživačkih sektora


U suradnji sa Uredom glavne tajnice Državnog zbora Republike Slovenije i misija OESS-a iz regije, u Ljubljani je organiziran regionalni sastanak glavnih tajnika parlamenata i predstavnika istraživačkih sektora iz parlamenata Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Vojvodine, Kosova, Crne Gore, Makedonije i Albanije.

Sastanak, koji je održan u zgradi Državnog zbora Republike Slovenije, bavio se trenutnom organizacionom strukturom i radom tajništva u parlamentima, s posebnim osvrtom na aktivnosti istraživačkih odjela, njihovom organizacijom, načinom rada i izazovima s kojima su suočeni. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću