MENI
5.3.2014.

U okviru Twinning projekta održan seminar o institucijama i mehanizmima donošenja odluka u EU


Skupina mađarskih parlamentaraca i vodećih službenika parlamenta te zemlje, predvođena Peterom Sardijem, tajnikom Ureda za međunarodnu suradnju Parlamenta Mađarske, održala je jednodnevni seminar, tijekom kojeg su službenici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine detaljno upoznati sa institucijama Europske unije (EU) i mehanizmima odlučivanja u institucijama EU.

Tijekom seminara, koji je organiziran u okviru Twinning projekta za jačanje kapaciteta parlamenata u Bosni i Hercegovini, predavači iz Parlamenta Mađarske govorili su o principima na kojima počiva EU, o ključnim ciljevima i institucijama EU, kao i o procedurama i mehanizmu donošenja odluka u institucijama EU, od Europske komisije do Vijeća EU i Europskog parlamenta.

Ugovor o realizaciji Twinning projekta, čiji je cilj uspostavljanje mehanizama koordinacije i konsultacija između parlamenata u BiH, kao i priprema parlamenata za proces europskih integracija, potpisan je u prosincu 2013. godine. Za realizaciju ovog projekta, koji će trajati dvije godine i čija je vrijednost 3,5 milijuna eura, određen je konzorcijum parlamenata Mađarske i Francuske. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću