MENI
6.5.2014.

Održan Okrugli sto o smjernicama za poboljšanje parlamentarne prakse


U okviru treće faze realizacije aktivnosti iz Twinning programa „Povećanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini“ u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PS BiH) održan je Okrugli sto o smjernicama za poboljšanje parlamentarne prakse.

Tijekom Okruglog stola, u čijem je radu sudjelovao 21 službenik Tajništva PS BiH, nazočnima su se obratili pravni savjetnik u Narodnoj skupštini Republike Mađarske Zsolt Szabo, savjetnica u međunarodnom odjeljenju Senata Francuske Dorothee Malbreil, te šef Zakonodavnog tajništva Zastupničkog doma Parlamenta Kraljevine Belgije Jan Deltour.

U prezentiranom Izvješću o preliminarnim smjernicama za unapređenje zakonodavne prakse navodi se da je ekspertni tim Twinning projekta imao interaktivnu diskusiju sa mnogim akterima uključenim u zakonodavni postupak u PS BiH, Parlamentu FBiH i Narodnoj skupštini RS. Tijekom ove aktivnosti naročito je raspravljano o pitanjima ustavnog uređenja BiH, ulozi i nadležnostima aktera uključenih u zakonodavni proces u parlamentima u BiH, o funkcioniranju radnih tijela, zastupnika i uposlenika u parlamentima, kao i o fazama zakonodavnog procesa i dokumentima parlamenata.

Eksperti Twinning projekta najavili su da će, s ciljem razrade konkretnih preporuka za parlamente u BiH, slične okrugle stolove organizirati i u parlamentima entiteta, kao i u Parlamentu Brčko distrikta. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću