MENI
10.6.2014.

Одржана Радионица о праксама управљања људским ресурсима у парламентима земаља чланица ЕУ


У оквиру Twinning пројекта "Јачање капацитета парламената у БиХ у контексту ЕУ интеграција" данас је у згради Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) одржана Радионица о праксама управљања људским ресурсима у парламентима земаља чланица ЕУ, на којој је учествовало 60 државних службеника из ПСБиХ, Парламента ФБиХ, Народне скупштине РС, те Скупштине Брчко дистрикта.

Током трајања ове Радионице, учесницима су се, у форми уводничара, обратили виши савјетник у Одјелу за људске ресурсе Сената Републике Француске Ksavije Moal, шефица Сектора за информисање чланова парламента Народне скупштине Мађарске, Ida Barlangine Kelemen, те савјетница у Законодавном и парламентарном информационом одјелу Парламента Португала Maria Tereza Paulo.

Уводничари су присутним службеницима презентовали моделе функционисања националних парламената Француске, Мађарске и Португала, представљајући њихову организацију и структуру особља, законске основе по којима функционишу административни апарати у овим парламентима, као и процедуре за именовање и смјену руководилаца ових организација.

Експерти из ове три државе презентовали су услове запошљавања кадрова у парламентима ових земаља, са посебним освртом на законску регулативу која дефинише статус државних службеника, етички кодекс и најважније етичке принципе и правила за парламентарно особље, као и платну структуру особља, те оцјену рада и развој каријере државних службеника у националним парламентима.

Напосљетку, презентовани су модели професионалног усавршавања парламентарног особља у Француској, Мађарској и Португалу, са освртом на процедуру запошљавања, дефинисање пробног периода, те презентацију обавезних, редовних и повремених програма обуке за особље, односно структуру и организацију обука за државне службенике у парламентима ових држава. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу