MENI
10.6.2014.

Održana Radionica o praksama upravljanja ljudskim resursima u parlamentima zemalja članica EU


U okviru Twinning projekta "Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu EU integracija" danas je u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) održana Radionica o praksama upravljanja ljudskim resursima u parlamentima zemalja članica EU, na kojoj je sudjelovalo 60 državnih službenika iz PSBiH, Parlamenta FBiH, Narodne skupštine RS, te Skupštine Brčko distrikta.

Tijekom trajanja ove Radionice, sudionicima su se, u formi uvodničara, obratili viši savjetnik u Odjelu za ljudske resurse Senata Republike Francuske Ksavije Moal, šefica Sektora za informiranje članova parlamenta Narodne skupštine Mađarske, Ida Barlangine Kelemen, te savjetnica u Zakonodavnom i parlamentarnom informacijskom odjelu Parlamenta Portugala Maria Tereza Paulo.

Uvodničari su nazočnim službenicima prezentirali modele funkcioniranja nacionalnih parlamenata Francuske, Mađarske i Portugala, predstavljajući njihovu organizaciju i strukturu osoblja, zakonske osnove po kojima funkcioniraju administrativni aparati u ovim parlamentima, kao i procedure za imenovanje i smjenu rukovoditelja ovih organizacija.

Eksperti iz ove tri države prezentirali su uvjete zapošljavanja kadrova u parlamentima ovih zemalja, sa posebnim osvrtom na zakonsku regulativu koja definira status državnih službenika, etički kodeks i najvažnije etičke principe i pravila za parlamentarno osoblje, kao i platnu strukturu osoblja, te ocjenu rada i razvoj karijere državnih službenika u nacionalnim parlamentima.

Naposljetku, prezentirani su modeli profesionalnog usavršavanja parlamentarnog osoblja u Francuskoj, Mađarskoj i Portugalu, sa osvrtom na proceduru zapošljavanja, definiranje probnog razdoblja, te prezentaciju obveznih, redovitih i povremenih programa obuke za osoblje, odnosno strukturu i organizaciju obuka za državne službenike u parlamentima ovih država. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću