MENI
3.2.2015.

U okviru Twinning projekta održana Radionica o slobodi, sigurnosti i pravdi, osnovnim pravima i borbi protiv korupcije

 
U okviru Twinning projekta "Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu EU integracija", danas je u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) održana Radionica o slobodi, sigurnosti i pravdi, osnovnim pravima i borbi protiv korupcije, na kojoj je sudjelovalo 40 državnih službenika iz PSBiH, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske, te Skupštine Brčko distrikta.

Tijekom trajanja ove Radionice, sudionicima su se, u formi uvodničara, obratili zamjenik šefa Odjela u Ministarstvu vanjskih poslova Mađarske Zoltan Leko i šef Odjela u Državnom tajništvu Ureda premijera Mađarske za zajednice u inozemstvu Gergely Bodnar.

Uvodničari su nazočnim službenicima prezentirali rezultate suradnje zemalja članica EU na području pravosuđa i unutarnjih poslova, s posebnim osvrtom na građansko pravosuđe, e-pravosuđe i kaznenopravni sustav EU. Tijekom prezentacije razgovarano je i o suzbijanju korupcije, zaštiti podataka, te takozvanom „Postštokholmskom“ programu, odnosno strateškim smjernicama za rad zakonodavstva u EU do 2020. godine.

U okviru dijela prezentacije koja se odnosila na suradnju zemalja članica EU na polju unutarnjih poslova, eksperti su nazočnima predstavili agencije koje provode ovu suradnju, zatim tehničke aspekte policijske suradnje i suradnje u borbi protiv terorizma. Također, prezentiran je i model slobodnog kretanja osoba, pravila u podrčju Šengena i suradnja u pitanjima legalne i nelegalne imigracije, sa posebnim osvrtom na nezakonitu trgovinu ljudima.

U okviru prezentiranja rezultata Izvješća o napretku BiH ka EU institucijama za 2014. godinu, zaključeno je da je BiH nastavila sa napretkom u oblasti vizne politike, upravljanja granicom, azila i imigracije, te da je, općenito gledano, sustav migracija, azila i međunarodne zaštite u BiH funkcionalan. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću