MENI
3.2.2015

U okviru Twinning projekta održana Radionica o slobodi, sigurnosti i pravdi, osnovnim pravima i borbi protiv korupcije


U okviru Twinning projekta "Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu EU integracija", danas je u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) održana Radionica o slobodi, sigurnosti i pravdi, osnovnim pravima i borbi protiv korupcije, na kojoj je učestvovalo 40 državnih službenika iz PSBiH, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske, te Skupštine Brčko distrikta.

Tokom trajanja ove Radionice, učesnicima su se, u formi uvodničara, obratili zamjenik šefa Odjela u Ministarstvu vanjskih poslova Mađarske Zoltan Leko i šef Odjela u Državnom sekretarijatu Ureda premijera Mađarske za zajednice u inostranstvu Gergely Bodnar.

Uvodničari su prisutnim službenicima prezentirali rezultate saradnje zemalja članica EU na području pravosuđa i unutarnjih poslova, s posebnim osvrtom na građansko pravosuđe, e-pravosuđe i krivičnopravni sistem EU. Tokom prezentacije razgovarano je i o suzbijanju korupcije, zaštiti podataka, te takozvanom „Postštokholmskom“ programu, odnosno strateškim smjernicama za rad zakonodavstva u EU do 2020. godine.

U okviru dijela prezentacije koja se odnosila na saradnju zemalja članica EU na polju unutarnjih poslova, eksperti su prisutnima predstavili agencije koje provode ovu saradnju, zatim tehničke aspekte policijske saradnje i saradnje u borbi protiv terorizma. Također, prezentiran je i model slobodnog kretanja osoba, pravila u podrčju Šengena i saradnja u pitanjima legalne i nelegalne imigracije, sa posebnim osvrtom na nezakonitu trgovinu ljudima.

U okviru prezentiranja rezultata Izvještaja o napretku BiH ka EU institucijama za 2014. godinu, zaključeno je da je BiH nastavila sa napretkom u oblasti vizne politike, upravljanja granicom, azila i imigracije, te da je, općenito gledano, sistem migracija, azila i međunarodne zaštite u BiH funkcionalan. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću