MENI
9.3.2015

Održan Okrugli sto o Smjernicama i finalizaciji Mape nadležnosti parlamentarnih tijela za konkretne oblasti približavanja zakonodavstva EU acquis-u


U okviru Twinning projekta „Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu EU integracija“ danas je u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Sarajevu održan Okrugli sto o Smjernicama i finalizaciji Mape nadležnosti parlamentarnih tijela za konkretne oblasti približavanja zakonodavstva EU acquis-u.

Prisutnim učesnicima obratili su se zamjenik šefa Odsjeka u Ministarstvu vanjskih poslova Mađarske za ekonomsku politiku EU Peter Mocsary, sekretarka Komisije za evropska pitanja Poljskog Sejma Joanna Kowalsa, te pravna savjetnica u Parlamentu Portugala Maria Joao Costa.

Tokom prezentacije uvodničari su službenicima PSBiH prezentirali Smjernice za mapiranje odgovornosti PSBiH, njihovo strukturiranje i okvir u skladu sa približavanjem EU acquis-u, uz
navođenje praktičnih primjera o razmatranju pojedinih pitanja u okviru postojećih kapaciteta radnih tijela PSBiH. Također, predstavljene su i smjernice koje se odnose na uspostavu specijaliziranih komisija unutar PSBiH, koje bi bile nadležne za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa EU acquis-om, kao i one koje se odnose na osnivanje potkomisija u okviru postojećih radnih tijela PSBiH.

U daljem toku prezentacije predstavljene su i smjernice koje se odnose na parlamentarne strukture posvećene usklađivanju zakonodavstva sa EU acquis-om, te procesu monitoringa i savjetovanja u vezi sa njim, kao i formalni sporazum između PSBiH i Vijeća ministara BiH o saradnji na pitanjima EU. Prezentacija je okončana predstavljanjem smjernica vezanih za seminare i edukacije o procesu EU integracija namijenjenih članovima PSBiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću