MENI
8.7.2024

Rukovodstvo Parlamentarne skupštine BiH razgovaralo sa članovima Političkog i sigurnosnog odbora Vijeća Evropske unije

Članovi Kolegija Predstavničkog doma i Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) razgovarali su danas sa članovima Političkog i sigurnosnog odbora Vijeća Evropske unije (PSC) koji se nalaze u službenoj radnoj posjeti našoj zemlji.

Tokom razgovora izražena je zahvalnost zemljama Evropske unije na podršci koja je rezultirala odobrenjem Evropskog vijeća za otvaranje pristupnih pregovora između Bosne i Hercegovine i EU. Međutim, za dalje korake na tom putu potreban je, kako je zajednički ocijenjeno, jači angažman institucija vlasti Bosne i Hercegovine. Članovi kolegija domova PSBiH istaknuli su uvjerenje da predstoji period jačeg rada što bi značilo i izlazak iz perioda zastoja koji je nastupio nakon odobrenja pregovora. Ocijenjeno je da bi već skoro usvajanje Budžeta koji je prošao proceduru u Vijeću ministara i Predsjedništvu BiH moglo biti snažan poticaj daljim proevropskim aktivnostima.

Naša zemlja, istaknuto je tokom razgovora, treba što prije uspostaviti adekvatne pregovaračke strukture i pripremiti se za proces screeninga - analitičkog pregleda i ocjenjivanja usklađenosti zakonodavstva države s pravnom stečevinom EU. Članovi delegacije PSC-a izrazili su očekivanje da će se činiti napori da predstojeći lokalni izbori budu provedeni u skladu sa evropskim standardima.

Predstavnici Političkog i sigurnosnog odbora Vijeća Evropske unije istaknuli su danas punu podršku teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku BiH te njenom evropskom putu. Izrazili su nadu da će institucije Bosne i Hercegovine uspješno odgovoriti zadacima koji se pred njima nalaze, usvojiti preostale važne zakone iz EU paketa, te iskoristiti povoljan trenutak i činjenicu da je politika proširenja i dalje među prioritetima EU. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću