MENI
5.7.2024

Delegacija PSBiH učestvovala u Rimu na 3. sastanku Konvencije za jačanje Centralnoevropske inicijative

Predsjedavajuća Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i članica Konvencije za jačanje Centralnoevropske inicijative (CEI) Darijana Filipović i zamjenik predsjedavajućeg Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj dimenziji CEI Predrag Kožul učestvovali su u Rimu na 3. sastanku Konvencije za jačanje CEI.

Na sastanku Konvencije, čiji je cilj jačanje političke uloge CEI u procesu evropskih integracija za zemlje u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji (EU), kao i ubrzavanje ispunjavanja ciljeva održivog razvoja u državama članicama CEI, usvojeni su zaključci i preporuke sa ranijih sastanaka Konvencije, koji su održani u Trstu i Rimu u februaru i aprilu ove godine.

U usvojenim preporukama, koje se odnose na Parlamentarnu dimenziju ove regionalne multilateralne organizacije, ističe se potreba za oživljavanjem spektra struktura i sastanaka unutar Parlamentarne dimenzije CEI, kao i potreba za održavanjem sastanaka Parlamentarne dimenzije CEI sa Evropskim parlamentom i njegovim strukturama s ciljem razmjene iskustava i ekspertske i tehničke podrške u procesu pristupnih pregovora država kandidata za članstvo u EU.

Usvojenim preporukama apeluje se i na jačanje interakcije između vladine i parlamentarne dimenzije CEI, posebno o pitanjima od značaja za proces evropskih integracija, poput usklađivanja sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU.

Također se preporučuje jačanje saradnje sa drugim međunarodnim i regionalnim organizacijama koje dijele istu misiju, ciljeve i prioritete koje zagovara CEI, te povećanje prisutnosti predstavnika CEI na važnim evropskim i međunarodnim događajima. S tim u vezi, učesnici sastanka usvojenim preporukama zagovaraju i jačanje uloge Izvršnog sekretarijata CEI, te otvaranje posebnog predstavništva CEI pri institucijama EU u Briselu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću