MENI
4.7.2024

U Parlamentarnoj skupštini BiH održana konferencija o ulozi parlamenata u procesu pregovora za članstvo BiH u EU

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) danas je održana konferencija o ulozi parlamenata u procesu pregovora za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji (EU), koju su zajednički organizovali Zajednička komisija za evropske integracije PSBiH, Delegacija EU u Bosni i Hercegovini i Direkcija za evropske integracije.

Konferencija, kojoj su prisustvovali članovi Kolegija Predstavničkog doma PSBiH dr. Denis Zvizdić i Marinko Čavara, članovi Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH, poslanici i delegati oba doma PSBiH, predstavnici entitetskih i kantonalnih parlamenata, Parlamenta Brčko Distrikta BiH, Vijeća ministara BiH, Direkcije za evropske integracije, kao i predstavnici parlamenata i vlada Republike Srbije, Crne Gore i Republike Hrvatske, bila je prilika za razmjenu informacija, dobrih praksi i preporuka s ciljem unapređenja uloge PSBiH i parlamenata u BiH u pregovorima o članstvu u EU, te stvaranja uslova za sistemsko uključivanje parlamenata u raspravu o svim relevantnim pitanjima unutar pregovora o članstvu, kao i za promovisanje unutrašnjeg konsenzusa o pristupanju EU kojim se osnažuje pregovaračka pozicija Bosne i Hercegovine.

U pozdravnom obraćanju učesnicima konferencije, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH dr. Denis Zvizdić ocijenio je da je uloga PSBiH u pregovaračkom procesu ključna i suštinska, budući da PSBiH predstavlja volju građana, koji u ogromnoj veći podržavaju proces evropskih integracija BiH. Istovremeno, kazao je dr. Zvizdić, suštinska uloga PSBiH sastoji se u usvajanju zakona u procesu usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravom stečevinom EU.

Navodeći primjer Hrvatskog sabora, koji je bio inicijator, motor i kontrolor pregovaračkog procesa, dr. Zvizdić kazao je kako je većina evropskih zakona u Hrvatskom saboru usvajana po hitnoj proceduri, što bi, naglasio je, bio dobar recept i za BiH.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH dr. Denis Zvizdić založio se i za potpuno i iskreno prihvatanje standarda i pravne stečevine EU, za dijalog svih relevantnih političkih stranaka u poziciji i opoziciji, kao i za stvaranje neophodnog unutrašnjeg konsenzusa tokom pregovaračkog procesa. S tim u vezi, iznio je i prijedlog da predstavnik opozicije bude na čelu budućeg Parlamentarnog odbora za praćenje pregovaračkog procesa.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH Zdenko Ćosić kazao je da je pregovarački proces nezamisliv bez uloge parlamenta, te ocijenio kako se, jačanjem parlamentarne dimenzije u pregovaračkom procesu, jača i transparentnost cijelog procesa, te demokratski kapacitet društva.

Ćosić je kazao kako današnja konferencija ima regionalnu dimenziju, podvukavši značaj razmjene iskustava sa kolegama iz Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Naglasio je da u procesu pregovora BiH treba da vodi računa i o ustavnom okviru, političkom nasljeđu i posebnostima, te dodao da u pregovarački proces, u skladu s mehanizmom koordinacije, treba da budu uključeni svi nivoi vlasti. Također je potcrtao značaj transparentnosti procesa pregovora,te komunikacije i saradnje s predstavnicima civilnog društva i javnošću.

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Johann Sattler kazao je kako je uloga parlamenta u pristupnim pregovorima o članstvu u EU nezamjenjiva, posebno u pogledu usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, ali i u pogledu parlamentarnog nadzora nad izvršnom vlašću tokom pregovaračkog procesa. Naveo je da se proces proširenja nalazi na prekretnici, te dodao da su napravljeni značajni pomaci, budući da su Ukrajina i Moldavija otvorile pristupne pregovore, a Crna Gora pred zatvaranjem poglavlja o vladavini prava.

Ambasador Sattler kazao je kako BiH treba da ispuni tehničke i političke uslove za održavanje prve međuvladine konferencije, koja je sljedeći konkretan korak u pregovaračkom procesu. Prema riječima ambasadora Sattlera, politički dio podrazumijeva usvajanje potrebna četiri zakona, o Sudu BiH, o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, o zaštiti ličnih podataka i o kontroli granica, dok se tehnički dio odnosi na uspostavljanje pregovaračkih struktura, odnosno okupljanje tima stručnjaka koji imaju potrebno znanje i vještine u vezi sa pregovaračkim procesom.

Ambasador Sattler je pozvao na koordinisano djelovanje zakonodavne i izvršne vlasti, te efikasno uključivanje civilnog društva u pregovarački proces. Kazao je kako je potrebno imati političku stabilnost i apelovao na donosioce odluka da iskoriste povoljnu klimu i priliku koja se BiH ukazala otvaranjem pristupnih pregovora za članstvo u EU.

Svoja iskustva u pregovaračkom procesu, te iskustva u vezi sa ulogom parlamenta u tom procesu, učesnicima konferencije detaljno su izložili potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srbije i predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač, bivši ministar evropskih poslova i glavni pregovarač Crne Gore u pregovorima o pristupanju EU Aleksandar Andrija Pejović i vršiteljica dužnosti direktorice Uprave za Europu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Dubravka Kobaš Lučić. Svi oni u svojim obraćanjima i istupima naglasili spremnost njihovih zemalja da nastave da pružaju i političku i ekspertsko – tehničku podršku Bosni i Hercegovini u procesu pristupnih pregovora.

Učesnicima konferencije obratila se i pomoćnica direktorice Direkcije za evropske integracije Erna Kasumović, koja je govorila o procesu usklađivanja zakonodavstva BiH sa pravnom stečevinom EU.

Sva izlaganja i prezentacije sa današnje konferencije bit će dostavljene članovima Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću