MENI
29.5.2024

Održana 8. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove PSBiH

Na 8. sjednici Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojena je inicijativa za izmjenu Poslovnika Predstavničkog doma i Poslovnika Doma naroda PSBiH po kojoj Zajednička komisija za administrativne poslove PSBiH u skladu sa zakonom provodi postupak izbora sedam članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine.

Zajednička komisija donijela je i Odluku o provođenju procedure izbora sedam članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine.

K znanju je primljen Tromjesečni izvještaj o izvršenju budžeta PSBiH za period od 1. 1. do 31. 3. 2024. godine.

Zajednička komisija verificirala je i rješenja koja je donio Kolegij ili predsjedavajući Zajedničke komisije u skladu sa važećim aktima i propisima, a odnose se na statusna pitanja poslanika i delegata PSBiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću